Warszawa dla najmłodszych


Zwiedzanie Warszawy przez dzieci w formie zabawy z wykorzystaniem mapy i ołówka

 •  Stare Miasto i jego tajemnice

 •  Nowego Miasto i jego zagadki

 •  Praga – po prawej stronie Wisły

 • Łazienki Królewskie – z wizytą u króla

 •   i inne trasy…. 

 


Baśnie i legendy, a także niezwykłe historie warszawskiej Starówki:

 •  o królu na wysokiej kolumnie stojącym,

 •   Warsie i Sawie,

 •  kamiennym niedźwiedziu,

 • potwornym Bazyliszku i dzielnym szewczyku,

 • dzwonie, który nigdy nie dzwonił,

 • Syrence Warszawskiej,

 • Chlebie, Warszawskiej Biedzie,  Maćku Kwasiżurze ...